'Can I stand here?'

A new building has been built. A ribbon was cut a few minutes ago, the invited VIP guests stayed at the banquet. The man, together with his friends, returned to his “old” house. It would be his last night at this place. In the morning he would move, one more time in his life.

'I’d like to take you a picture,' I say.

He looks at me, then silently approaches the door and, standing at attention, surrounded by all his possessions, asks: 

'Can I stand here?'

Nursing home for the elderly, Čiužiakampis, Lithuania.

 

„Czy mogę stać tutaj?”

Ukończono nowy budynek, kilka minut temu przecięto wstęgę. VIP-y zostały na bankiecie. On razem z przyjaciółmi wrócił do starego domu. Ostatnia noc w tym miejscu. Rano kolejna przeprowadzka w jego życiu.

– Chciałbym zrobić panu zdjęcie – mówię.

Patrzy na mnie. W milczeniu podchodzi do drzwi i stając na baczność w otoczeniu wszystkiego, co posiada, pyta:

– Czy mogę stać tutaj?

Dom opieki dla osób starszych, Czużekompie, Litwa

 

„Ar galiu atsistoti čia?“


Pastatytas naujas pastatas, prieš kelias minutes nukirpta įėjimą juosianti juostelė, VIP kategorijos kviestiniai svečiai liko pokylyje. Jis, kartu su kitais draugais, grįžo į „senus“ namus. Paskutinė naktis šioje vietoje. Ryte laukia persikėlimas, eilinis jo gyvenime.   
- Norėčiau padaryti Jums nuotrauką, – sakau.

Žiūri į mane. Tylėdamas prieina prie durų ir budriai išsitiesdamas, apsuptas visko, ką turi, klausia:

- Ar galiu atsistoti čia?

 

Čiužakampio senelių globos namai, Lietuva

 

 

 

without
https://bartoszfratczak.com/wp-content/themes/maple/
https://bartoszfratczak.com/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
//
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
on
off