Timon was created by Shakespeare. The photographer was created by the director. I’m walking around the audience taking pictures and flashing my lamp in the people’s eyes. Apparently I’m playing my part well because the people don’t know I’m part of the show. They’ll find out later, but not yet. For now, they look at me with pity and nervously turn their faces away.

That is the most difficult and the only role I have ever played. Because who is flashing the lamp during the performance?!

National Drama Theatre in Vilnius, Lithuania

Timona stworzył Szekspir. Fotografa zaś stworzyła reżyserka. Chodzę po widowni, a robiąc zdjęcie błyskam lampą po oczach. Widocznie dobrze odgrywam swoją rolę, bo ludzie nie wiedzą, że jestem częścią przedstawienia. Dowiedzą się później, ale jeszcze nie teraz. Na razie patrzą na mnie z politowaniem i nerwowo odwracają twarze.

Najtrudniejsza i jedyna rola jaką grałem. Bo kto błyska lampą w czasie przedstawienia?!

Narodowy Teatr Dramatyczny w Wilnie, Litwa

without
https://bartoszfratczak.com/wp-content/themes/maple/
https://bartoszfratczak.com/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
//
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
on
off