The white and red Polish flag was introduced on August 1, 1919. The image of Merciful Jesus was painted according to the vision of St. Faustyna in 1934. And the three parallel stripes have become the integral element of a sport’s company logo in the 1940s.

Vilnius, Lithuania

Biało-czerwoną flagę Polski ustanowiono 1 sierpnia 1919 roku. Obraz Jezusa Miłosiernego namalowano zgodnie z wizją św. siostry Faustyny w 1934 roku. A trzy paski stały się elementem znaku graficznego znanej firmy sportowej w latach 40. XX wieku.

Wilno, Litwa

without
https://bartoszfratczak.com/wp-content/themes/maple/
https://bartoszfratczak.com/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
//
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
on
off